En stor del av alla som älskar komedier nämner i första hand amerikanska filmer. Vad det beror på är lite oklart men det kan vara på grund av det enor