Det är inte alltid lätt att hitta bra skräckfilmer, det finns många som enligt beskrivningen är jättebra men när man väl ser den tappar man intresset